Lokale Adviescommissie (LAC)

De lokale adviescommissie is samengesteld door enerzijds vertegenwoordigers van Eandis, anderzijds vertegenwoordigers van het OCMW.

Wie zetelt in LAC Knokke-Heist?

Voor het OCMW
- LAC Voorzitter : een maatschappelijk werker
- de Voorzitter van het OCMW
Voor Eandis :
- een gemeentelijke mandataris distributie netbeheerder Eandis
- een medewerker van Eandis

Wat is het doel van de LAC?

De hoofddoelstelling is afsluiting vermijden.
Er wordt bemiddeld tussen de klant – Eandis – OCMW om de schuld geregeld of betaald te krijgen.
Dit kan door een afbetalingsplan op maat van de klant.

Hoe gaat de LAC tewerk?

Ter voorbereiding wordt de klant uitgenodigd bij de maatschappelijk werker voor een sociaal onderzoek.

Dit geeft zicht op de financiële draagkracht van het gezin, eventuele moeilijkheden, mogelijke oplossingen, alternatieven… Hier kan reeds tot een oplossing of afbetalingsregeling komen, nog voor het dossier aan de LAC voorgelegd wordt.

Op de zitting van de LAC zelf is de aanwezigheid van de klant hier zeer belangrijk. De klant kan zijn situatie verduidelijken, zijn inspanningen aantonen en samen zoeken naar een aanvaardbare oplossing. De leden van de LAC nemen alle elementen in overweging om tot een advies te komen.

Het is pas  als er geen medewerking komt van de klant, als deze op geen enkele uitnodiging ingaat en de LAC dus ook niet over extra sociale info van de klant beschikt, dat de LAC advies zal geven om tot afsluiting over te gaan.

Ook het niet volgen van toegestane afbetalingsregelingen kunnen een advies tot afsluiting tot gevolg hebben.

Contact

Infopunt Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 939  sociaalhuis@knokke-heist.be