Knokke-Heist geeft elk kind kansen

Maandag 4 mei 2015 ondertekenden 43 partners, het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad het samenwerkingscharter ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’. De gemeente Knokke-Heist, het OCMW Knokke-Heist, maar ook verschillende welzijnsorganisaties, scholen… leveren al lange tijd heel wat inspanningen om kinderen zoveel mogelijk kansen te geven. Toch gebeurde dit te vaak naast elkaar en kenden de organisaties elkaar te weinig. De Vlaamse subsidie uit het Kinderarmoedefonds betekende het startschot voor een samenwerkingsverband tussen de lokale partners in Knokke-Heist.