24 februari, 2017

’t Schap blaast samen met stormwind 3 kaarsjes uit met gezellige receptie

De sociale kruidenier ’t Schap viert dit jaar zijn 3-jarig bestaan. Op donderdag 23 februari 2017 vond daarom een gezellige receptie plaats met cliënten en personeelsleden van de sociale dienst van het OCMW. Omdat de technische diensten omwille van de stormwind veiligheidshalve geen feesttent konden opzetten, ging alles noodgedwongen binnen door. Na afloop kregen alle klanten nog een pakket met chocolade, een mooi afscheidsgeschenk aangeboden door Albert Heijn. ’t Schap zal naar aanleiding van de Dag van de Zorg op 19 maart 2017 nagebouwd worden in het Sociaal Huis en daar van 10 tot 17 uur te bezoeken zijn voor het grote publiek.

Het verhaal van ’t Schap kende zijn aftrap in februari 2014, toen het OCMW de vroegere crisiswoning in de Vredestraat 6 ombouwde tot een klein winkeltje. Het OCMW krijgt via het Europees hulpfonds goederen om gratis te verdelen. Op die manier kregen mensen de kans om een winkelpakket volgens hun keuze samen te stellen als alternatief voor de maatschappelijk werker die pakketten samenstelt en meegeeft in het Sociaal Huis. De cliënten kunnen iedere eerste en derde woensdag van de maand in ‘t Schap terecht om in alle vrijheid en autonomie goederen te kiezen. Omdat gezondheid en verse voeding zo belangrijk zijn, voorziet de OCMW-Raad ook per opening een extra budget voor verse voeding.

Er heerst steeds een gezellige drukte aan de lange gemeenschappelijke koffietafel in ‘t Schap. Er worden ook regelmatig workshops georganiseerd, zoals bijvoorbeeld over voedingsleer en hoe je je voedsel(restjes) goed bewaart. In 2016 kwamen gemiddeld 47 bezoekers langs en was de voedselbedeling goed voor gemiddeld 87 begunstigden (bezoekers+gezinsleden).

Al snel bleek 't Schap een vaste waarde voor de bezoekers. In de eerste plaats om wat ademruimte te krijgen in het budget. Anderzijds ook voor het gezellig koffiemoment met een fijne babbel en een stuk taart. Via t’ Heist Best kon het OCMW ook het aanpalend huisje in de Herfstraat huren. Zo zijn de producten nu uitgestald als in een volwaardig buurtwinkeltje en is het nog gezelliger geworden in het kleine huisje in de Vredestraat.

De vrijwilligersequipe is ondertussen gegroeid tot 5 enthousiaste vrijwilligers. 2 vrijwilligers staan in voor de ophaling voor bruikbare voedseloverschotten bij bakkers Lefevere, Gevaert en Soetaert uit Heist. Délino schenkt sausjes en Albert Heijn broden en sandwiches. Een vrijwilliger helpt mee tijdens de openingsmomenten van 't Schap en 2 vrijwilligers staan in voor het onderhoud van de tuin.

Mensen met een laag inkomen kunnen, na financieel en sociaal onderzoek door de sociale dienst van het OCMW, een badge verkrijgen waarmee ze dan terechtkunnen in ’t Schap voor hun aankopen.