5 mei, 2015 - 31 december, 2016

“Knokke-Heist geeft elk kind kansen”: 43 partners maken samen het verschil voor kinderen

Maandag 4 mei ondertekenden 43 partners, het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad het samenwerkingscharter ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’. De gemeente Knokke-Heist, het OCMW Knokke-Heist, maar ook verschillende welzijnsorganisaties, scholen… leveren al lange tijd heel wat inspanningen om kinderen zoveel mogelijk kansen te geven. Toch gebeurde dit te vaak naast elkaar en kenden de organisaties elkaar te weinig. De Vlaamse subsidie uit het Kinderarmoedefonds betekende het startschot voor een samenwerkingsverband tussen de lokale partners in Knokke-Heist.

 

Zonder samenwerking geraken we niet vooruit

Volgens de Vlaamse statistieken en criteria behoort Knokke-Heist tot de gemeenten waar er een verhoogde kans op kinderarmoede bestaat.  “Geen grote getallen, maar elke kind in armoede is er één te veel", aldus schepen van Welzijn Kathleen Van der Hooft. Het OCMW van Knokke-Heist krijgt daarom een jaarlijkse tussenkomst van 29.864 euro uit het Kinderarmoedefonds en zet daarmee sterk in op lokale samenwerkingsverbanden om een lokaal kinderarmoedenetwerk uit te bouwen. De OCMW-raad keurde het kinderarmoedeplan goed in mei 2014. Bijna één jaar later zijn al heel wat stappen ondernomen om elk kind kansen te kunnen geven.

Zo kwamen de partners op regelmatige basis samen en ontwikkelden ze een visie om kinderarmoede op een geïntegreerde en gerichte manier aan te pakken. Iedere organisatie draagt bij vanuit de eigen ervaringen en in overleg maakte men een samenwerkingscharter op waarin drie concrete doelstellingen vervat zitten:

•             Kinderarmoede op een multidisciplinaire en integrale manier aanpakken via samenwerkingsverbanden
•             De toegankelijkheid van de diensten verhogen, zodat kansarme gezinnen sneller de weg vinden naar de noodzakelijke dienstverlening
•             Aanstellen van een brugfiguur

 

De partners slaan de handen in elkaar en focussen op het kansenverhaal. OCMW-voorzitter Kathleen Van der Hooft: “Ieder jaar heb ik studenten die mij interviewen en vragen naar mijn standpunt over sociale discriminatie. Ik vertel hen altijd dat het begint vanaf de wieg. Het is namelijk zo dat waar je geboren bent meestal zal bepalen hoeveel kansen je pad zullen kruisen. Met dit project willen we elk kind zoveel mogelijk kansen geven. Samenwerking tussen verschillende partners is daarbij een basisvereiste: zonder samenwerking geraken we niet vooruit.”

 

Drempels verlagen en bruggen bouwen via de brugfiguur

Een belangrijk onderdeel van het project ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’ is de aanstelling van een brugfiguur. Knokke-Heist volgt het succesvolle voorbeeld van andere gemeenten en probeert zelf nog een stap verder te gaan. Dankzij het duurzame samenwerkingsverband tussen de verschillende partners, bestaat het netwerk van de brugfiguur uit directies en zorgcoördinatoren van de basisscholen, maar ook Familiezorg, Kind en Gezin, Mama’s voor Kinderen en vele anderen. De partners hebben dankzij het project een betere kennis over het hulpverleningsaanbod, waardoor ze zelf ook sneller de gezinnen op weg kunnen helpen. Nog belangrijker: ze weten welke rol de brugfiguur kan spelen voor het gezin en wie ze naar de brugfiguur kunnen doorverwijzen. De brugfiguur treedt op als spreekwoordelijke brug tussen gezinnen die het moeilijker hebben en het bestaande dienst- en hulpverleningsaanbod. Via ontmoetingen met de ouders, huisbezoeken, informatieverstrekking, hulp bieden bij doorverwijzingen… begeleidt ze de gezinnen.

Annelies De Voogt, projectcoördinator ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’ en tevens de brugfiguur: “Elk van ons kan een bijdrage leveren in het creëren van kansen aan kinderen. Soms zit het in de kleine dingen, zoals bijvoorbeeld elk kind de kans geven om naar een verjaardagsfeestje te kunnen gaan. Dit lijkt evident, maar dit is het niet voor gezinnen die het moeilijker hebben. Er zijn misschien 1000 redenen om iets niet te doen, maar er hoeft er maar 1 te zijn om het wel te doen. Met dit project wil ik als brugfiguur samen met de partners de eerste stap zetten om elk kind in de gemeente Knokke-Heist kansen te geven.”