12 april, 2018

Huis van het Kind vanaf 2019 ook in Knokke-Heist?

huis van het kindElke dag zetten heel wat organisaties, overheden, vrije beroepen, vrijwilligers en burgers zich in Knokke-Heist in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Het OCMW zal daarom intekenen op de oproep tot erkenning en subsidiëring van een ‘Huis van het Kind’ in onze gemeente. Het aanvraagdossier zal ingediend worden tussen augustus en oktober 2018. Tegen 2019 zal de Vlaamse overheid een beslissing nemen. In kader van dit aanvraagdossier zal vanuit het Sociaal Huis het initiatief genomen worden om alle partners, die werken met en voor gezinnen en kinderen, uit te nodigen om samen het Huis van het Kind in onze gemeente vorm te geven.

Knokke-Heist geeft elk kind kansen

Met het Huis van het Kind wil Knokke-Heist de krachten bundelen, zodat meer gezinnen beter ondersteund worden.  In de praktijk gebeurt dit al grotendeels. Zo worden de krachten verenigd in het project Knokke-Heist geeft elk in kind kansen. Ook Kind & Gezin heeft zitdagen in het Sociaal Huis. Verder is er de samenwerking in de sociale kruidenier ’t Schap en worden in het Sociaal Huis ook de subsidies voor Kinderopvang beheerd. Het Huis van het Kind sluit dan ook perfect aan bij het concept van het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein waar op één plaats info en doorverwijzing met betrekking tot kinderen, jeugd met een gebundeld netwerk van dienstverlening door diverse partners wordt aangeboden.

Contact

Infopunt Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 939  sociaalhuis@knokke-heist.be