1 augustus, 2013 - 31 december, 2014

OCMW en gemeentebestuur Knokke-Heist investeren in kansarme gezinnen

kansarm gezinHet OCMW van Knokke-Heist probeert duidelijkheid te vinden in de recente cijfers van Kind en Gezin. Recent stelden zij vast dat het aantal arme kinderen piekt in de kustgemeenten. Het aantal kinderen dat geboren wordt in kansarme gezinnen zou de laatste 3 jaar verdubbeld zijn. Dat betekent dat er in 2012, 26 van de 176 nieuwe inwonertjes in een kansarm gezin zou geboren zijn. Met relatieve zekerheid kan het OCMW zeggen dat dit vooral allochtone gezinnen betreft, waar men op het vlak van opleiding, taal en inkomen laag scoort. Het aantal gezinnen met kinderen onder de 18 jaar die leefloon genieten is in Knokke-Heist de laatste jaren echter sterk gedaald en in 7 jaar tijd zelfs gehalveerd.

 

OCMW en gemeentebestuur leveren inspanningen

Het OCMW en het gemeentebestuur investeren al jaren in de levenskwaliteit van kansarme gezinnen.  In de Woonwinkel is het aanbod van kwaliteitsvolle woningen bijna verdubbeld, en ook het OCMW heeft 6 woningen ter beschikking speciaal voor deze gezinnen. 

 

De tewerkstellingsdienst van het OCMW  motiveert werkzoekenden en begeleidt ze om terug aan de slag te gaan. Wie van een leefloon wil genieten moet namelijk een grote werkbereidheid tonen. Anderstaligen met analfabetisme kunnen in het Sociaal Huis terecht voor taallessen die hen voorbereiden op gewone taallessen Nederlands.

 

Huiswerkklasjes en stadspiraten

Het OCMW kent ook een schooltoelage toe aan kinderen uit kansarme gezinnen en investeert in socio-culturele activiteiten. De gemeente organiseert huiswerkklasjes waar kinderen met leermoeilijkheden (bv. door taalachterstand ) uit de verschillende scholen onder begeleiding van vrijwilligers hun huiswerk kunnen maken. Recent werd het fantastisch mooie project "stadspiraten" gelanceerd,  waar men kinderen uit kansarme gezinnen probeert te stimuleren om deel te nemen aan verschillende culturele activiteiten.

 

Onder het motto dat iedereen kansen verdient, zetten de medewerkers van het OCMW van Knokke-Heist zich dagdagelijks in om de levenskwaliteit van alle inwoners waar mogelijk te verbeteren.

 

kansarm gezin

Contact

OCMW Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  ocmw@knokke-heist.be