9 januari, 2013 - 16 januari, 2013

OCMW-raad geïnstalleerd

Onder ruime belangstelling had op maandag 7 januari 2013 in de raadzaal van het Sociaal Huis om 20 uur de installatievergadering van de OCMW-raad van Knokke-Heist plaats. Alle elf raadsleden legden hun eed af in handen van Burgemeester Graaf Leopold Lippens. Kathleen van der Hooft werd door de negen raadsleden van Gemeentebelangen voorgedragen als voorzitter en conform de regelgeving tot voorzitter voor de volgende zes jaar uitgeroepen.

 

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Voor Kathleen van der Hooft is het OCMW vertrouwd terrein. Zij stond reeds twee maal aan het roer van het OCMW, van 1989 tot en met 1994 en van 2001 tot en met 2006. Als voorzitter van het OCMW is zij eveneens lid van het schepencollege van Knokke-Heist. Op de zitting werden tevens Kathleen van der Hooft, Katja Bataillie, Tine Gobert, Carine Pauwaert en Annie Vandenbussche als lid van het Bijzonder comité sociale dienst aangeduid. Dit comité komt twee maal per maand onder leiding van de voorzitter van het OCMW achter gesloten deuren bijeen en beslist op basis van een sociaal onderzoek over de individuele steunverlening.

 

Overhandiging sleutel Sociaal Huis

Op het einde van de vergadering overhandigde Kathleen van der Hooft een ruiker bloemen aan haar voorgangster, Annie Vandenbussche uit dank voor de realisaties van de voorbije legislatuur en de uitbouw van het Sociaal Huis. Daarop overhandigde Annie Vandenbussche de sleutel van het Sociaal Huis aan de nieuwe Voorzitter.

 

Zitdag voorzitter

Kathleen van der Hooft houdt elke dinsdag van 13u30 tot 15u zitdag in het Sociaal Huis. Daarnaast wordt op afspraak gewerkt. De eerst volgende OCMW-raad gaat door in de raadzaal van het Sociaal Huis op woensdag 16 januari 2013 om 20 uur.

 

Foto: Burgemeester Graaf Leopold Lippens omringd door de nieuwe OCMW-raad met voorzitter Kathleen van der Hooft (GBL) en OCMW-raadsleden Katja Bataillie (N-VA), Jean-Marc Gillardin (N-VA), Tine Gobert (GBL), Isabelle Goeminne (GBL), Carine Pauwaert (GBL), Aagje Rappé (GBL) , Eric Snauwaert (GBL), Annie Vandenbussche (GBL), Franky Vanlerberghe (GBL), Laura Vanneste (GBL) en secretaris Paul Roets.