9 augustus, 2013 - 31 december, 2014

OCMW-raad pakt in het najaar uit met belangrijke sociale initiatieven

ocmw-raadHet OCMW Knokke-Heist pakt komend najaar uit met enkele belangrijke sociale initiatieven. Die werden bepaald tijdens de midzomerraad van 7 augustus.

 

Nieuwe cursus alfabetisering anderstaligen

Tijdens het schooljaar 2013-2014 organiseert het OCMW (samen met Open School Brugge) opnieuw een cursus alfabetisering voor anderstaligen. Die vindt plaats in het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein in Heist. Het voorbije schooljaar volgden 11 cursisten met succes de opleiding. Deze vergroot sterk de kansen voor integratie. De kosten van de opleiding worden integraal gedragen door het lokale bestuur.

 

Geen prijsverhoging thuisbezorgde maaltijden

De thuisbezorgde maaltijden met de formule van de lijn zijn een groeiend succes. Daarom besliste de OCMW-raad om de verkoopprijs niet te verhogen. De standaardprijs voor een maaltijd bedraagt 6,95 euro. Het sociaal tarief ligt lager.

 

Nieuwe plaats voor crisisopvang

Het OCMW zet een plaats in het Lokaalinitiatief voor asielzoekers om in een plaats voor crisisopvang. Er komt hier ruimte voor vrij omdat de instroom van asielzoekers vanuit Fedasil sterk gedaald is. Net zoals andere besturen heeft het OCMW Knokke-Heist een samenwerkingsovereenkomst met Fedasil voor de opvang van asielzoekers. De doorstroom van hen naar de lokale besturen is overal sterk gedaald, zo ook in Knokke-Heist.

 

Mogelijke integratie seniorenwoningen Westkapelle

Het OCMW beschikt over acht oudere woningen voor senioren in de Moriaan in Westkapelle. Samen met de gemeente onderzoekt het OCMW de mogelijkheid om deze woningen via nieuwbouw te integreren in een project op het oude voetbalterrein naast het Woon- en Zorgcentrum OLV Troost.

 

Opfrissing doorgangswoning

Verder wordt een doorgangswoning voor tijdelijk verblijf opgefrist met subsidies van de Nationale Loterij.

Contact

OCMW Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  ocmw@knokke-heist.be