21 augustus, 2018

OCMW's Oostkust slaan de handen in elkaar tegen gezinsarmoede

gezinsarmoedeDe OCMW’s Blankenberge en Knokke-Heist hebben al langer een traditie van samenwerken. De nieuwe projectoproep ‘Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden’ is de unieke kans om nu ook gezinsarmoede samen aan te pakken. Beide gemeenten zetten elk al enkele jaren in op een lokaal gedragen aanpak kinderarmoede. Zo ontstonden o.a. de lokale overlegplatformen die verschillende acties en projecten op poten zetten. Denk maar aan Spots op Ukkies, Budgetbeurs en de buddywerking in Blankenberge en de gezamenlijke actie met de basisscholen op 17 oktober Dag van verzet tegen armoede, het Geefplein, de brugfiguur, de Living in Knokke-Heist alsook vormingsmomenten voor professionelen in beide badplaatsen.

Om deze initiatieven te kunnen behouden en verder uit te bouwen zijn deze subsidies meer dan welkom. De nieuwe oproep bouwt verder op de succeselementen van de lokale projecten. De overlegplatformen nemen ook in deze vernieuwde projectoproep een centrale plaats in. De goed werkende, lokale overlegplatformen in beide kustgemeenten blijven dus behouden. Daarnaast zullen beide OCMW’s  een bovenlokaal overleg inrichten om van elkaar te leren, de regionale samenwerking te verbeteren en synergieën te ontwikkelen.

Naast de overlegplatformen zal Blankenberge verder inzetten op de buddywerking. Aan de hand van dit dossier zal de werking nu ook uit uitgebreid worden voor en door jongeren. In Knokke-Heist wordt ingezet op de brugfiguur. Hierbij zal extra aandacht gaan naar de toeleiding en inbedding van deze brugfiguur.

Björn Prasse, voorzitter OCMW Blankenberge: “De meerwaarde van de samenwerking is voor beide besturen duidelijk. Door samen te werken kunnen we de werking van de bestaande overlegplatformen verder uitbouwen en door de kennisdeling ook inhoudelijk uitdiepen en versterken. We gaan nu verder concreet aan de slag met gezinnen en jongeren met een risico op kansarmoede.”

Kathleen Van der Hooft, OCMW voorzitter Knokke-Heist: “In het nieuwe project kan de inbedding en toeleiding naar de brugfiguur beter uitgewerkt worden, ook om vanuit  een andere invalshoek  maatschappelijk kwetsbare jongeren te bereiken en door ook op bovenlokaal niveau een overlegplatform te hebben, kunnen we de ‘good practices’ uitwisselen, wat onze eigen werking alleen maar kan versterken.”

De beide Raden voor Maatschappelijk Welzijn moeten dit samenwerkingsproject nog definitief  goedkeuren in de loop van september.

Contact

Infopunt Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 939  sociaalhuis@knokke-heist.be