18 maart, 2016 - 30 juni, 2017

Senioren tevreden over OCMW-diensten voor betaalbaar vervoer

De sociale dienst van het OCMW doet ieder jaar een bevraging over één van haar thuiszorgdiensten. Dit jaar was het de beurt aan cliënten die gebruik maken van de diensten voor betaalbaar vervoer in Knokke-Heist. Alle leden van de Minder Mobielen Centrale Knokke-Heist of alle personen die recht hebben op een reductiekaart voor taxivervoer, kregen dus een enquête in de bus. De algemene tevredenheid was bijzonder hoog en toont aan dat Knokke-Heistse senioren zeer tevreden zijn over het betaalbaar vervoer van het OCMW in de gemeente.

Reductiekaarten voor taxivervoer

Via de sociale dienst kunnen personen met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit, reductiekaarten voor taxivervoer verkrijgen. De taxichauffeur plaatst naargelang het tarief van de rit stempels op de taxikaart. Iedere maand kan één stempelkaart binnengebracht worden in het Sociaal Huis, waarbij de helft van het bestede bedrag terugbetaald wordt aan de cliënt, met een maximum van 37,5 EUR per kaart per maand.

Er zijn momenteel 164 inwoners van Knokke-Heist aan wie het recht op een reductiekaart voor taxivervoer werd toegekend. 62 onder hen beantwoordden de enquête. De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 80 jaar.

Met een gemiddelde score van 9,2 op 10 geven de cliënten aan zeer tevreden te zijn over het systeem. De reductiekaarten worden telkens per post opgestuurd waardoor de inspanning voor de senioren minimaal is. Na het opsturen of binnenbrengen van de gestempelde kaart, verloopt de terugbetaling aan de cliënt binnen de twee weken.

Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale of MMC werkt met enthousiaste vrijwilligers en voerde in 2015 net geen 500 ritten uit. Het systeem werkt als volgt: de cliënt vraagt een rit aan via de sociale dienst. De maatschappelijk werker gaat op zoek naar een vrijwilliger die de rit kan uitvoeren en neemt terug contact op met de cliënt. Ritten dienen daarom minstens twee dagen op voorhand aangevraagd te worden. Ondertussen is de groep vrijwilligers uitgebreid naar 19 personen, die kunnen instaan voor de ritten van een 50-tal leden van de MMC Knokke-Heist. Download hier de folder met meer uitleg.

31 leden van de MMC hebben de enquête ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 75,7 jaar. Ook hier is de tevredenheid groot, met een gemiddeld cijfer van 8,6 op 10. Uit de bevraging is gebleken dat de telefonische bereikbaarheid niet altijd optimaal was. Daarom werd beslist om de momenten waarop een rit telefonisch kan aangevraagd worden, niet meer te beperken tot drie halve dagen. Een rit aanvragen kan dankzij de inzet van het onthaalteam Sociaal Huis, voortaan iedere werkdag tussen 9u-12u30 en tussen 13u30 en 16u.

De tevredenheidsmeting biedt ook de kans om de senioren in te lichten over de andere thuiszorgdiensten van het OCMW. Met het aanbieden van maaltijden aan huis, een boodschappendienst en een poetsdienst, wil het OCMW alle senioren in Knokke-Heist zo lang mogelijk ondersteunen in de thuissituatie.

Er werd ook een nieuwe brochure opgemaakt over alle thuiszorgdiensten (Download pdf). Heb je een ouder, buurvrouw, nonkel… die interesse zou hebben in één van de diensten? Vertel het door! De brochure kan je vinden in het Sociaal Huis of andere gemeentelijke diensten.