Missie

Als lokaal openbaar bestuur organiseert het OCMW van Knokke-Heist als partner van het Sociaal Huis dienstverlening voor iedereen die in Knokke-Heist woont, met bijzondere aandacht voor mensen met minder welzijnskansen en senioren, dit alles binnen zijn wettelijk kader.

Onze dienstverlening:
Wil iedereen in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid; en heeft brede deelname en integratie in onze samenleving als doel.

Daarvoor ontwikkelen we een kwaliteitsvol en cliëntgericht aanbod op maat van de inwoners van Knokke-Heist, en op maat van de hulpvrager. Door studie en analyse trachten we een passend, flexibel en efficiënt antwoord te geven op structurele welzijnsproblemen.

Onze dienstverlening kunnen we enkel aanbieden dankzij onze professionele en betrokken medewerkers.
Ze vormen hierin onze belangrijkste troef. We werken samen met partners en verenigingen die naast en samen met ons actief zijn op het werkveld.

De relatie met onze cliënt is gebaseerd op wederzijds respect, en is één van de wederzijdse rechten en plichten.  We streven ernaar om op een duidelijke manier te communiceren en samen te werken met de hulpvrager, zonder onderscheid te maken op basis van religie, overtuiging, nationaliteit, herkomst, geslacht en of huidskleur.

Contact

OCMW Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  ocmw@knokke-heist.be