Sociale dienst

Als lokaal openbaar bestuur organiseert het OCMW van Knokke-Heist als partner van het Sociaal Huis dienstverlening voor iedereen die in Knokke-Heist woont, met bijzondere aandacht voor mensen met minder welzijnskansen en senioren, dit alles binnen zijn wettelijk kader.

De sociale dienst van het OCMW staat voor u klaar voor alle vragen van financiële, materiële, psychosociale en administratieve aard en voor info over uw rechten als persoon.  De maatschappelijk werk(st)er staat garant om  hulpverlening op maat te voorzien. Belangrijk hierbij is dat al uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

De sociale dienst kan ook financiële tussenkomsten voorzien zoals leefloon, tussenkomst in geneesmiddelen, voorschotten op sociale uitkeringen, …

Elke financiële hulpvraag wordt na een sociaal onderzoek voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hier wordt beslist over het al dan niet toekennen van de gevraagde steun aan de hand van het sociaal verslag. Dit comité komt om de 3 weken samen, zodat een beslissing omtrent uw hulpvraag binnen de termijn van 30 dagen kan gebeuren.

Contact

OCMW Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  ocmw@knokke-heist.be