Aanvullende financiële steun

Een inkomen kan ontoereikend zijn om op een menselijke manier te leven.
Een OCMW kan na een sociaal onderzoek, een éénmalige of maandelijkse steun toekennen.

Bij iedere vraag om financiële steun doet de maatschappelijk werker een sociaal financieel onderzoek. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist over het al dan niet toekennen van de gevraagde steun aan de hand van het sociaal verslag.

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  ocmw@knokke-heist.be