Collectieve Schuldenregeling

Deze vorm van schuldhulpverlening is zeer ingrijpend voor de meeste mensen. Het is een procedure die via de arbeidsrechtbank geregeld wordt.

De collectieve schuldenregeling kan enkel aangevraagd worden als u kan bewijzen dat er sprake is van een overmatige schuldenlast. Dat wil zeggen dat u de schulden zeer moeilijk of nooit zal kunnen afbetalen.
In dat geval dient een verzoekschrift opgesteld te worden voor de arbeidsrechter. De maatschappelijk werker zal verschillende gegevens opvragen om samen het verzoekschrift op te stellen.  In dit verzoekschrift worden ook alle schuldeisers opgenomen.
De arbeidsrechter beslist of uw aanvraag al dan niet toelaatbaar is.

Meer informatie vindt u via onderstaande link:

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  ocmw@knokke-heist.be