OCMW raad

De opdracht van het OCMW bestaat erin om aan elke persoon die er behoefte aan heeft en ongeacht zijn vermogenstoestand, diensten of hulp te verstrekken of te doen verstrekken op sociaal, op sociaal-medisch en op medisch gebied. Het OCMW wordt bestuurd door een raad die alles regelt wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. Onder bepaalde voorwaarden, die wettelijk bepaald zijn, kan de raad beslissingsmacht delegeren aan het vast bureau of aan de bijzondere comités.

 

OCMW Raad

 

Het OCMW is een autonoom bestuur.  De OCMW-raadsleden worden voor 6 jaar aangeduid door de Gemeenteraad.

Iedereen kan een beperkt deel van de vergaderingen van de OCMW-raad bijwonen.  In dit openbaar gedeelte wordt nooit over individuele personen gesproken.

Leden

Naam Functie Telefoon
Aagje Rappé OCMW raadslid +32 475 52 56 59
Carina Pauwaert OCMW raadslid +32 497 89 06 64
Jean-Marc Gillardin OCMW raadslid +32 495 65 52 43
Katja Bataillie OCMW raadslid +32 50 69 82 21
Thierry Coryn OCMW raadslid +32 495 32 25 65
Patrick Grassi OCMW raadslid +32 477 26 40 37
Pascale Verburgh OCMW raadslid +32 473 89 00 70