Agenda Raadzitting 10-06-2015

Vergadering van 10 juni 2015

Openbaar

 1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 6.05.2015 (Openbaar gedeelte).
 2. OCMW – Jaarrekening BBC 2014 – Vastlegging.
 3. Infopunt Sociaal Huis – activiteitenverslag 2014 – Aktename
 4. Sociale dienst – Jaarverslag 2014 – Aktename.
 5. Thuiszorgplatform – Jaarverslag 2014 – Aktename.
 6. Infopunt Sociaal Huis – rapportage 1e kwartaal 2015 - Aktename
 7. Financiën – Interne kredietaanpassing boekjaar 2014 op voorstel van financieel beheerder
 8. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
 9. Sociaal Huis – Subsidies aan welzijnsinstellingen.
 10. Patrimonium – Sociale Economiecampus- huur gebouw van Scholengroep 25 – verlenging - princiepsbeslissing.
 11. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene.
 12. Sociale dienst – Samenwerking met Open School met betrekking tot organisatie cursus alfa – Verlenging
 13. ICT – Verscheidene.
 14. Extramurale diensten – Verslag activiteiten april 2015.
 15. Financiën – Betaalbaarstellingen – Goedkeuring bestelbonnen.
 16. Sociale Dienst – Verscheidene.