Bedanking

Het lokale bestuur wenst een aantal mensen te bedanken om dit onderzoek mee te helpen realiseren:

  • de vrijwilligers die op pad gingen met de bevragingen voor de 60-plussers,
  • de onderzoekers van HoGent en de VUB voor de goede samenwerking,
  • de medewerkers van het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie West-Vlaanderen
  • de vele mensen die hun zorgverhaal hebben willen doen
  • de zorgvoorzieningen en professionele hulpverleners die een deel van hun schaarse tijd aan dit project hebben gegeven

Contact

Thuiszorgplatform Kraaiennestplein 1 bus 5 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  thuiszorgplatform@knokke-heist.be