Betaalbaar Verhuurkantoor (BVK)

Het BVK gaat in Knokke-Heist op zoek naar kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, specifiek voor jonge gezinnen die in Knokke-Heist wonen of een duurzame band met de gemeente kunnen aantonen.

Het BVK werkt grotendeels volgens de werkingsprincipes van een Sociaal Verhuurkantoor.

De huurprijs die door het BVK aan de verhuurder wordt aangeboden ligt altijd lager dan de huurprijs op de private huurmarkt.  Bovenop de huurprijs wordt een beperkte dossierkost doorgerekend aan de (onder)verhuurder.

Voordelen voor de verhuurder:

- stipte betaling van de huur (ook bij leegstand)
- strikte opvolging van het onderhoud
- geen administratieve beslommeringen
- registratie van de huurovereenkomst
- professionele plaatsbeschrijving
- brandverzekering met afstand van verhaal
- alle contacten met de huurders worden door het BVK gedaan

Het BVK werkt ook samen met een onderhoudsfirma die instaat voor:
- alle onderhouds- en/of herstelingswerken aan de bovengrondse technische installaties
- 24/7 technische ondersteuning voor de huurders
- de jaarlijkse technische controle van de verwarmings- en warmwatertoestellen

Het BVK biedt de huurder:

- woonzekerheid
- een kwalitatieve woning
- een huurprijs lager dan de private huurmarkt
- een mogelijkheid om beroep te doen op een onderhoudsfirma
- voordelige brandverzekering met afstand van verhaal

Voorwaarden voor de huurder:

De kandidaat-huurder:
- heeft een bescheiden inkomen (net boven de barema's sociale huisvesting)
- heeft een duurzame band met de gemeente Knokke-Heist
- is een jong koppel, beginnende huurder,...