Biodiversiteitstudie planten - module 3

In het Natuur Educatie Centrum krijgen leerlingen toelichtingen over lopende onderzoeken. Want in het Zwin wordt inderdaad nog altijd aan onderzoek gedaan. aansluitend gaan ze zelf aan de slag. Elke bijdrage van de leerlingen is onderdeel van de crowd-sourced, people, science. Met zowel klassieke als moderne technieken wordt een stuk natuur in kaart gebracht. De zonnatie in bepaalde delen van echt intergetijdengebied wordt onderzocht aan de hand van reliëf, vochtgheid, begroeiing...Begrippen als niche, b

Voorzie kledij voor een lange buitenactiviteit en laarzen.

- We bieden het voortraject en de naverwerking digitaal aan.

- Grotere groepen splitsen we op: graag per deelgroep een schoolbegeleider voorzien.

Alle modules duren 2,5 tot 3 uur en zijn geschikt voor een invullen van een halve dag.

Kostprijs: 50 euro/gids + 4 euro toegang

Start: 9u, 10u of 13u30

Inschrijven kan via www.zwin.be

 

iodiversiteit, ecosystemen en ecosteemdiensten komen hier zeker aan bod.