Arbeidstrajectbegeleiding

Omschrijving:

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voorwaarden: 

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet u cliënt zijn bij het OCMW
  • moet u behoren tot een specifieke kansengroep:
    • leefloongerechtigde
    • allochtoon
    • laaggeschoold
    • werkzoekende met een arbeidshandicap.

 

 

 

Bedrag: 

De arbeidstrajectbegeleiding vanuit de sociale dienst van het OCMW is gratis.

Contact

Werkwinkelpunt Kraaiennestplein 2 8301 Knokke-Heist W http://www.werkwinkel.be