Budgetbegeleiding

Omschrijving:

Als u geen zicht meer hebt op uw inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden hebt en advies wil om weer orde op zaken te brengen, kan beroep doen op budgetbegeleiding. 

U beheert zelf uw inkomsten, maar er wordt toezicht gehouden op de uitgaven door de maatschappelijk werk(st)er.

Voorwaarden: 

- bereidwillige medewerking
- voldoende gemotiveerd zijn

Meebrengen: 

- identiteitskaart
- loon, uitkering of pensioen (strook of uittreksel)
- kinderbijslag (strookje/uittreksel)
- spaargelden (uittreksels/bewijzen)
- betaalbewijzen van gas/elektriciteit en huur
- klevertje ziekenfonds
- rekeningnummer
- een overzicht van de schulden

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 939 E ocmw@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be