Budgetbeheer

Omschrijving:

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kunt u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er.

Budgetbeheer is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de aanvrager.

Voorwaarden: 

- bereidwillige medewerking
- voldoende motivatie
- positief budgetplan (de inkomsten moeten voldoende zijn om de vaste kosten te kunnen betalen alsook afbetalingsplannen te kunnen nakomen)

Meebrengen: 

- identiteitskaart
- loon, uitkering, pensioen (strookje/uittreksels)
- kinderbijslag (strookje/uittreksel)
- spaargelden (uittreksels/bewijzen)
- betaalbewijzen van gas/elektriciteit en huur
- klevertje ziekenfonds
- rekeningnummer
- een overzicht van de schulden

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 939 E ocmw@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be