Juridische eerstelijnsbijstand - Gratis advies

Omschrijving:

Voor gratis juridisch advies kunt u terecht in een justitiehuis. Ook de meeste OCMW’s geven juridische eerstelijnsbijstand.

Een jurist geeft u hier een eerste antwoord op uw juridische vragen. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing ... Indien nodig kan de jurist u ook doorverwijzen naar de juiste dienst om u verder te helpen.

Opgelet: het gaat om een eerste advies en bijstand. Het justitiehuis of de juridische dienst zal uw zaak niet helemaal behandelen.

Het OCMW Knokke-Heist beschikt niet over een juridische dienst. Wij verwijzen u graag door naar het Justitiehuis in Brugge.

Voorwaarden: 
  • iedereen heeft recht op gratis juridische advies

Neem contact op met het justitiehuis of het OCMW om een afspraak te maken.

Waar aanvragen?

  • een justitiehuis in uw buurt
  • het OCMW van uw woonplaats

Justitiehuis BRUGGE
Predikherenrei 3
8000 BRUGGE
Tel: 050 44 24 10
Fax: 050 44 24 24
Email: justitiehuis.brugge@just.fgov.be

Meebrengen: 
  • identiteitskaart
  • alle documenten die met uw vraag te maken hebben
Bedrag: 

Juridische eerstelijnsbijstand is gratis.