Kabeldistributie - Vermindering abonnementsgeld

Omschrijving:

Personen met een handicap komen in aanmerking voor een sociaal tarief voor televisie bij hun kabelmaatschappij. U betaalt dan maar de helft van het normale abonnementsgeld voor kabeltelevisie.

Raadpleeg de brochure 'De maatregelen voor personen met een handicap in vogelvlucht' (pdf)

 

Organisatie Directie-Generaal Personen met een handicap
Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Fax 02 509 81 85
Website http://www.handicap.fgov.be/
E-mail HandiN@minsoc.fed.be
Openingsuren elke werkdag van 8.30 tot 16.30 u.
Voorwaarden: 
  • ofwel hebt u of een inwonend familielid een blijvende invaliditeit van ten minste 80 %
  • ofwel hebt u of een inwonend familielid een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten

U vraagt bij uw gemeente een attest dat bewijst dat u invalide bent. Dit attest stuurt u rechtstreeks naar uw kabelmaatschappij.

Waar aanvragen?

Bij uw kabelmaatschappij.

Meebrengen: 
  • attest van invaliditeit of zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • bewijs van gezinssamenstelling
  • identiteitskaart
Bijkomende informatie: 

Raadpleeg de brochure 'De maatregelen voor personen met een handicap in vogelvlucht' (pdf)

 

Organisatie Directie-Generaal Personen met een handicap
Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Fax 02 509 81 85
Website http://www.handicap.fgov.be/
E-mail HandiN@minsoc.fed.be
Openingsuren elke werkdag van 8.30 tot 16.30 u.
Bedrag: 

Het sociaal tarief bedraagt de helft van het normale abonnementsgeld.