Leefloon - Socio-professionele vrijstelling

Omschrijving:

Een leefloner die een erkende beroepsopleiding volgt of gaat werken, ontvangt een vergoeding of loon. Tot een bepaald bedrag - de socio-professionele vrijstelling - worden deze inkomsten niet afgetrokken van het leefloon.

Voorwaarden: 

Voor personen die gerechtigd zijn op het leefloon.

Meebrengen: 
 • identiteitskaart;
 • loonbriefje.
 • identiteitskaart         
 • arbeidsovereenkomst 
 • loonfiches         
 • rekeningnummer          

 

 

 

 

 

 

Bedrag: 

De socio-professionele vrijstelling bedraagt

 • algemeen: 225,44 euro per maand
 • inkomsten uit artistieke activiteiten: 2.705,22 euro per jaar
 • inkomsten uit arbeid door studenten:
  • met studiebeurs: 62,88 euro per maand
  • zonder studiebeurs: 225,44 euro per maand

(bedragen geldig op 1 mei 2011)

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 939 E ocmw@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be