PWA activiteiten (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap)

Omschrijving:

Het PWA biedt langdurige werklozen de kans om activiteiten te verrichten waaraan niet tegemoet gekomen wordt door het reguliere arbeidscircuit.

Wie kan beroep doen op een PWA-werknemer?

 • privé-personen;
 • vzw's;
 • lokale overheden;
 • onderwijsinstellingen;
 • de land-en tuinbouwsector.

Voor elke categorie van gebruikers bestaat er een lijst met toegelaten activiteiten. Deze lijst is verschillend voor elke PWA. Het gaat ondermeer om volgende activiteiten:

 • tuinonderhoud;
 • kinderopvang;
 • huishoudelijke taken;
 • gelegenheidshulp;
 • regelen van het verkeer aan scholen;
 • seizoenswerkzaamheden;
 • administratieve hulp;
 • begeleiden van schoolreis;
 • voor-en naschoolse kinderopvang,...

De PWA-cheques kan u naamloos of op naam bestellen. De PWA-cheques op naam geven recht op een belastingsvoordeel.
Bij uw inschrijving ontvangt u een toelatingsnummer om cheques te bestellen via overschrijving. Na ontvangst van het bedrag stuurt Accor Services u de cheques toe.
Voor meer informatie raadpleeg www.pwa-cheque-rva.be.

Voorwaarden: 

De gebruiker sluit een overeenkomst af met het PWA-kantoor en bestelt PWA-cheques bij Accor Services. Het aantal uren dat één PWA-werknemer mag presteren per maand is beperkt.

Waar aanvragen?

Bij uw plaatselijk PWA-kantoor (maakt deel uit van de lokale werkwinkel).

Bijkomende informatie: 

De PWA-cheques kan u naamloos of op naam bestellen. De PWA-cheques op naam geven recht op een belastingsvoordeel.
Bij uw inschrijving ontvangt u een toelatingsnummer om cheques te bestellen via overschrijving. Na ontvangst van het bedrag stuurt Accor Services u de cheques toe.
Voor meer informatie raadpleeg www.pwa-cheque-rva.be.

Bedrag: 

De prijs van de cheques kan variëren per PWA.  Elk PWA beslist ook over het al dan niet vragen van een inschrijvingsrecht aan de gebruiker en van eventuele verplaatsingskosten van de PWA-werknemer. De prijs van de cheques is onder bepaalde omstandigheden fiscaal aftrekbaar. Raadpleeg het plaatselijk PWA-kantoor.

Contact

Werkwinkelpunt Kraaiennestplein 2 8301 Knokke-Heist W http://www.werkwinkel.be