Recht op maatschappelijke hulp

Omschrijving:

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden aangepast aan uw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen.

Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het meest geschikt vindt. Het kan gaan om financiële steun (al dan niet gelijk aan het leefloon), voedselbonnen, een tijdelijk onderkomen, een voorschot op een andere uitkering  ...

Voorwaarden: 

Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulpverlening zijn verbonden.

  • op het grondgebied van de gemeente verblijven

U neemt contact op met het OCMW van uw gemeente. Indien u zich niet kan verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.

Het OCMW doet een sociaal en financieel onderzoek en gaat na of u aan de eventuele voorwaarden voldoet.

Waar aanvragen?

Het OCMW van uw gemeente.

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 939 E ocmw@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be