Successierechten - Vermindering voor personen met een handicap

Omschrijving:

Personen met een handicap moeten sinds 1 januari 2003 minder successierechten betalen op hun erfenis. Het erfdeel van een zwaar gehandicapte persoon is tot een bepaalde som vrijgesteld van belastingen. Deze vrijgestelde som bestaat uit een basisbedrag dat wordt vermenigvuldigd met een bepaalde coëfficiënt. 

Voorwaarden: 

Voor personen met een handicap vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar:

  • uw gezondheidstoestand veroorzaakt een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9 punten
  • u bent lichamelijk/geestelijk gehandicapt voor minstens 66% of u bent arbeidsongeschikt voor minstens 66 %
  • uw vermogen om een inkomen te verwerven na de primaire periode (= 1 jaar) van werkonbekwaamheid (voorzien in de ziekte- en invaliditeitsverzekering), is verminderd tot hoogstens een derde
  • voor kinderen die minstens voor 66 % getroffen zijn door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid

Bij de aangifte van de nalatenschap moet u een attest van 66% invaliditeit bijvoegen. Is het niet bijgevoegd dan worden de successierechten berekend zonder rekening te houden met de vrijstelling. Er kan binnen de 2 jaar na de betaling nog teruggave verkregen worden als het attest vooralsnog wordt overgemaakt.

Bedrag: 

Het bedrag van de vrijgestelde som is afhankelijk van de leeftijd van de persoon met een handicap.

  • basisbedrag bij verkrijging in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden: 3.000 euro
  • basisbedrag bij verkrijging tussen andere personen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden:
    1.000 euro
Leeftijd persoon met een handicap Cijfer waarmee basisbedrag wordt vermenigvuldigd
Jonger dan 20 jaar 18
Van 21 tot 30 jaar 17
Van 31 tot 40 jaar 16
Van 41 tot 50 jaar 14
Van 51 tot 55 jaar 13
Van 56 tot 60 jaar 11
Van 61 tot 65 jaar 9,5
Van 66 tot 70 jaar 8
Van 71 tot 75 jaar 6
Van 76 tot 80 jaar 4
Vanaf 81 jaar 2

Contact

Federale Overheids Dienst Financiën Koning Albert I-laan 1/5 8200 Brugge T 02 572 57 57