Aanbod

Het Psychiatrisch Expertiseteam (PET) werkt tijdelijk, en richt zich in de eerste plaats tot hulpverleners.

Dit team voegt psychiatrische expertise toe en stemt ze af op de bestaande thuiszorgsituatie.

  • Oriëntatie: de aanvraag of de aangemelde hulpvraag screenen met het oog op een vlotte verwijzing.
  • Indicatiestelling: een kortdurende exploratie, in principe op basis van een intake van de hulpvraag met het oog op een nauw-
    keuriger afbakenen van de problematiek.
  • Zorgcoördinatie: interventies met als doel enerzijds het netwerk verder uit te bouwen en anderzijds de aangeboden hulp door de reeds betrokken actoren op elkaar af te stemmen.
  • Thuisbegeleiding: in bepaalde complexe situaties kan het team tijdelijk een thuisbegeleiding opstarten.
  • Advies: eenmalige of kortdurende interventies die vooral gericht zijn naar het netwerk.
  • Coaching: een aantal intensieve interventies als antwoord op vragen van professionele hulpverleners en mantelzorgers betreffende hun omgang met cliënten en familieleden.
  • Sensibiliseren: vorming, overleg, informeren, enz.

Contact

Psychiatrisch Expertiseteam Oostkust Kraaiennestplein 1 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

0479 04 57 99  daisy.surmont@netwerkggzregionw-vl.be