Werking

Het Psychiatrisch Expertiseteam Oostkust werkt in de eerste plaats netwerkgericht. Dit wil zeggen dat iedereen die zorg draagt voor iemand met een psychische kwetsbaarheid een beroep kan doen op onze dienst.

De gemeente Knokke-Heist biedt de mogelijkheid tot begeleiding aan huis.

Elke aanvraag wordt opgenomen en voorgelegd aan het intake- en adviesteam. Dit team bestaat uit hulpverleners uit de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het team adviseert of dit een casus is voor netwerkondersteuning, begeleiding of doorverwijzing.

Een aanvraag verloopt steeds via een eerstelijnsdienst (bvb huisarts, thuisverpleging, gezinszorg, ziekenfonds, ocmw…)

Contact

Psychiatrisch Expertiseteam Oostkust Kraaiennestplein 1 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

0479 04 57 99  daisy.surmont@netwerkggzregionw-vl.be