De Rode Draad - aan de slag met [BOOZ]t

Het lokale bestuur heeft de intentie om de beleidsadviezen grondig te bekijken, zodat dit onderzoek ook daadwerkelijk kan bijdragen aan de gestelde noden.  Dit wordt voorgesteld aan de hand van 'De Rode Draad'; de gemeenschappelijke zaken die werden opgemerkt.

  • Communicatie:
    Nagaan hoe de dienstverlening van het Sociaal Huis en de ruimere dienstverlening dichter bij de burger kan gebracht worden.  Binnen dit thema wordt eveneens gezocht om de communicatie tussen de diensten te optimaliseren.  Als afsluiter hierbij wil men het goed draaiende zorgoverleg verder kwalitatief uitbouwen.
  • Een tweede punt handelt over de mantelzorger, waarbij men de mantelzorger wil bewust maken van zijn belangrijke rol met erkenning voor zijn inzet.
  • Een volgend item draait rond de sociale cohesie, sociaal netwerk en vereenzaming.
    Buurtontwikkeling, vrijwilligerswerk, solidariteit zijn sleutelbegrippen die naar voor worden geschoven.
  • Tot slot wordt nagedacht over ontgroening en verzilvering.  Niet onbelangrijk voor een kustgemeente om zorg te dragen zowel voor de jongere als de oudere inwoners.

De uitdaging zal erin bestaan creatief te zijn, anders te denken dan men gewoon is en vooral om samen te werken met betrokkenen om zo samen de rode draad op te nemen.

Contact

Thuiszorgplatform Kraaiennestplein 1 bus 5 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  thuiszorgplatform@knokke-heist.be