Situering

Vanuit de vraag hoe de gemeente en OCMW de mantelzorgers in Knokke-Heist zouden kunnen ondersteunen, stelde men vast dat er eigenlijk te weinig kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ter beschikking waren over wat de noden en de behoeften van onze mantelzorgers, senioren, zorgbehoevenden en professionelen wel zijn... Wie zijn ze, wat vinden zij belangrijk, waar knelt het in de zorg? Vele vragen maar geen feiten...
Beleidsmatig is het immers niet alleen belangrijk om de dingen goed te doen, maar ook om de juiste dingen goed te doen!

Daarom was het noodzakelijk te weten wat het lokaal bestuur beleidsmatig het best kan doen opdat zorgbehoevenden zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Eind 2011 besloten het gemeentebestuur en het OCMW van Knokke-Heist om een budget van € 40 000 ter beschikking te stellen om een onderzoek te laten voeren en aldus een duidelijk zicht te krijgen  op zowel de noden en behoeften van de 60-plussers, van de zorgbehoevende gebruikers en van de sociale, welzijns- en culturele sector, met specifieke aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers.
Na een brainstorm onder medewerkers van het Sociaal Huis, het Thuiszorgplatform, het OCMW en de Woonwinkel, kreeg de studieopdracht de naam [BOOZ]t, wat staat voor Behoeften Onderzoek Ouderen Zorg in een totale aanpak.

Contact

Thuiszorgplatform Kraaiennestplein 1 bus 5 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  thuiszorgplatform@knokke-heist.be