Doelstelling

Het thuiszorgplatform heeft verschillende doelstellingen

  • Aanspreekpunt Thuiszorg: informeren van de inwoners van de gemeente over alle mogelijkheden die er zijn voor het verkrijgen van hulp aan huis.
  • Organisatie Multidisciplinair Overleg (MDO): een overleg met iedereen die betrokken is in een zorgsituatie in de thuiszorg om zo alle verschillende zorgaspecten op elkaar af te stemmen.
  • Overlegplatform: samenbrengen van elke geïnteresseerd hulpverlener. Dit platform gaat driemaal per jaar door. Hier worden nieuwe diensten voorgesteld en krijgen mensen de kans om ervaringen met elkaar uit te wisselen.
  • Organiseren van vorming. Jaarlijks vindt er een vorming plaats voor gebruikers en mantelzorgers. Hiermee willen we personen die op een niet professionele manier zorg dragen voor anderen informatie aanreiken en hen de kans geven om ervaringen uit te wisselen.
  • Organiseren van projecten.

Contact

Thuiszorgplatform Kraaiennestplein 1 bus 5 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  thuiszorgplatform@knokke-heist.be