Werking

  • Elke aanvraag wordt in de mate van het mogelijke opgevolgd door een persoonlijk contact al dan niet bij de aanvrager thuis.
  • Een aanvraag tot overleg wordt voorafgegaan door een huisbezoek om het overleg voor te bereiden. Het overleg vindt plaats bij de gebruiker thuis,tenzij men dit niet wenst.

Onze dienstverlening is GRATIS!

 

Het Thuiszorgplatform krijgt financiële middelen van het OCMW Knokke-Heist.

Het Thuiszorgplatform wordt bijgestaan door een adviesgroep.

Het Thuiszorgplatform werkt nauw samen met het SEL Noord-West-Vlaanderen (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg).

Contact

Thuiszorgplatform Kraaiennestplein 1 bus 5 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909  thuiszorgplatform@knokke-heist.be